43-600 Jaworzno,
Dąbrowa Narodowa
ul. Katowicka 31 D
608 069 868
692 163 410
32 615 53 74
"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być
ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie."
- Paulo Coelho

Wychowanie przez sztukę = doświadczanie świata, które stymuluje wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Sztuka pozwala dzieciom badać i odkrywać otaczający je świat.
W codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystujemy metody wielostronnego kontaktu ze sztuką, dzięki czemu inspirujemy dziecko do działania, przeżywania oraz budowania własnego systemu wartości.

Nasze cele:
-wprowadzenie dziecka w świat wartości sztuki i ułatwianie rozumienia języka sztuki,
-aktywizowanie dziecka w procesie odbioru wytworów sztuki,
-zachęcanie dziecka do oryginalnej twórczości artystycznej,
-zapewnienie dziecku rozwoju w całym bogactwie jego osobowości,
-wyzwolenie w dziecku autentycznej ekspresji,
-nauczenie przedszkolaka bystrej obserwacji rzeczywistości,
-rozwinięcie pamięci i spostrzegawczości

Organizujemy:
-warsztaty plastyczne (zajęcia z wykorzystaniem masy papierowej, modelarskiej oraz glinki rzeźbiarskiej)
-warsztaty muzyczne ( gra na instrumentach),
-warsztaty taneczne (rytmika, taniec towarzyski),
-warsztaty teatralne,
-spotkania z artystami,
-język angielski

Dlaczego warto nam zaufać?
miła atmosfera domowego przedszkola daje nam możliwość indywidualnego kontaktu z każdym dzieckiem
dzięki doskonałym warunkom oraz artystycznemu wykształceniu nauczycieli
z łatwością odkrywamy talenty naszych podopiecznych i staramy się je rozwijać.

W TWOIM DZIECKU DRZEMIE ARTYSTA- OBUDŹ GO!
Zarówno dla artysty, jak i dziecka w takim samym stopniu istotne są emocje, radość z powoływania do życia dzieła, także satysfakcja z efektu finalnego. Jest to specyficzny rodzaj komunikacji, której źródło stanowi utwór literacki, kompozycja muzyczna lub konfiguracja przedmiotów (obiektów ) w przestrzeni.
Dziecko – naturalny kreator, nie uznający ograniczeń ani barier wyznaczonych przez ,,dojrzały” rozsądek, staje się artystą już wówczas gdy tworzy pierwsze melodie, nim jeszcze zacznie dostrzegać wyraźniejsze kontury tego, co wokół. Jest twórcą, kiedy pozostawia pierwsze plamy na pustych powierzchniach, przenosi się w świat iluzyjnej zabawy, kreując role wymyślone dla siebie.

Copyright © 2018 maliartysci.info . All rights reserved. Create by FxDesign & eMDF