43-600 Jaworzno,
Dąbrowa Narodowa
ul. Katowicka 31 D
608 069 868
692 163 410
32 615 53 74

Grupa STARSZA (MISIE)

 

NAUCZYCIEL/WYCHOWAWCA: Pani Kinga

 

 

Dzieci stają się bardziej dojrzałe w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. W naszym przedszkolu przykładamy wszelkich starań, aby ich rozwój był jednocześnie wszechstronny, jak i dostosowany do możliwości każdego dziecka. Codziennie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, których głównym celem jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Zajęcia te realizowane są w oparciu o program który jest zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Oprócz tychże zajęć, podejmują różnorodne aktywności podczas warsztatów muzycznych, plastycznych, teatralnych, badawczych, a także podczas zajęć z języka angielskiego. Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem wielu elementów różnych metod, m.in. elementów Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss,  Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, elementów arteterapii, a także pedagogiki zabawy. Prowadząc zajęcia i warsztaty, nie zapominamy o tym, że to właśnie zabawa jest podstawową aktywnością dzieci w tym wieku i to ona jest integralną częścią wszystkich wydarzeń, które mają miejsce każdego dnia w naszym przedszkolu.

 

 

Copyright © 2018 maliartysci.info . All rights reserved. Create by FxDesign & eMDF